A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT TÂN LANG NĂM HỌC 2018-2019

SỞ GD & ĐT SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TÂN LANG

 

 
 
 

 Số:  123 /TB-THPT

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

                       Phù Yên, ngày  04  tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Tân Lang

năm học 2018-2019

 
 

 

          Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Căn cứ Quyết định số 793/QĐ - UBND ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La, về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2018 – 2019 tỉnh Sơn La.

  Thực hiện công văn số 475/SGDĐT-KT ngày 16 tháng 4 năm 2018, của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, V/v tuyển sinh lớp đầu cấp THCS, THPT năm học 2018 - 2019.

            Trường THPT Tân Lang thông báo tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2018 - 2019, như sau :

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển mới 270 học sinh (Hệ công lập)

  2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 và được sửa đổi bổ sung tại thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  3.  Đối tượng tuyển sinh   :

   a. Địa bàn tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc Bổ túc trung học cơ sở thuộc địa bàn tuyển sinh.

   b. Độ tuổi: Độ tuổi vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 là 15 tuổi tính đến thời điểm dự tuyển (sinh năm 2003). Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

 4. Hồ sơ tuyển sinh

           -  Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

           - Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;

          -  Học bạ cấp trung học cơ sở (Bản chính)

          -  Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);

           - Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật;

          - Giấy đăng ký tuyển sinh (do nhà trường quy định, có mẫu của trường ).  

  5. Lịch làm việc của hội đồng tuyển sinh nhà trường

           - Từ ngày 01/7/2018 đến ngày 25/7/2018: Nhận hồ sơ dự tuyển.

          *Lưu ý: Nộp hồ sơ trong giờ hành chính vào các ngày trong tuần, tại văn phòng nhà trường ( riêng giấy đăng ký tuyển sinh theo mẫu nhà trường có xác nhận của trường THCS)

          - Từ ngày 26/7  đến ngày 31/7/2018: Tổ chức xét tuyển

          - Ngày 10 tháng 8 năm 2018:  Thông báo kết quả xét tuyển

          Mọi chi tiết xin liên hệ với văn phòng nhà trường để được giải đáp cụ thể hoặc số điện thoại: 02123.765.765

          Hội đồng tuyển sinh trường THPT Tân Lang, trân trọng thông báo đến các trường THCS trong vùng để phổ biến rộng rãi đến học sinh, phụ huynh và nhân dân thuộc địa bàn biết, đồng thời phối hợp cùng nhà trường tổ chức tốt công tác tuyển sinh vào lớp đầu cấp và chuẩn bị cho năm học 2018 – 2019 đạt kết quả tốt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban giám hiệu;

- Lưu VT.

T.M/HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Quang Đạt

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan