Quyết định ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023.