Hướng dẫn phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021