A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT TẬP THỂ ĐẦU NĂM, NĂM HỌC 2021 - 2022

HUYỆN ĐOÀN PHÙ YÊN

ĐOÀN TRƯỜNG THPT TÂN LANG

 

Số 01 /KH-ĐTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

 Tân Lang, ngày 22 tháng 8 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

 CHƯƠNG TRÌNH TUẦN SINH HOẠT TẬP THỂ ĐẦU NĂM

Năm học 2021 – 2022

 

          Trước diễn biến phức tạp của dịch Covit 19, căn cứ các hướng dẫn của Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La về tổ chức các hoạt động trong tuần sinh hoạt tập thể đầu năm; Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020,  của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Căn cứ Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh Sơn La; Căn cứ Chỉ thị Số 12/CT-UBND ngày 22/8/2021 của UBND huyện Phù Yên về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16 trên địa bàn huyện Phù Yên; Căn cứ Kế hoạch hoạt động của Trường THPT Tân Lang.

          Đoàn trường THPT Tân Lang xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trong tuần sinh hoạt tập thể đầu năm như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

- Tạo điều kiện để học sinh đầu cấp làm quen với môi trường giáo dục mới, với thầy giáo, cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập, phương pháp giáo dục…

- Xây dựng mối quan hệ giữa các khối, lớp trong nhà trường; tạo tình cảm, niềm tin của học sinh đối với trường, lớp, thầy cô và bạn bè trong môi trường học tập và rèn luyện thân thiện, tích cực và hiệu quả.

- Thông qua các hoạt động tập thể để nâng cao nhận thức của học sinh về truyền thống của nhà trường; tiếp cận với các điều kiện về cơ sở vật chất, điều lệ, qui chế, nội quy, qui tắc ứng xử và các quy định khác liên quan của nhà trường, để học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của mình; rèn luyện một số kỹ năng cần thiết khi bước vào năm học mới, trong môi trường học tập mới.

- Tuyên truyền, hướng dẫn các em cách phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật. Tạo sân chơi bổ ích giúp HS được giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng và thể hiện tâm tư, suy nghĩ của mình.

 - Nâng cao, mở rộng kiến thức về các vấn đề mang tính thời sự, phù hợp với lứa tuổi cho HS toàn trường.

          2. Yêu cầu

- Kế hoạch phải được tổ chức nghiêm túc, có sự sáng tạo trong cách thể hiện, tạo nên sự hấp dẫn, hiệu quả thiết thực trong việc giáo dục HS.

- Có sự phối hợp hiệu quả giữa ĐTN với các tổ chức trong nhà trường, với các Đ/c GVCN... để nâng cao chất lượng các hoạt động.

          II. BAN CHỈ ĐẠO

- Thầy Lê Quang Đạt – Bí thư Chi bộ, Hiệu tr­ưởng: Trưởng ban

- Cô Nguyễn Thị Lệ - Phó bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng: Phó ban

- Thầy Sầm Ngọc Khuyến – Chủ tịch Công đoàn nhà trường: Phó ban

- Thầy Nguyễn Thế An - Bí thư Đoàn TN: Ủy viên

- Cô Nguyễn Thị Hà – Phó Bí thư Đoàn: Ủy viên

          - 19 giáo viên chủ nhiệm: Ủy viên

          III. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Thời gian

Bắt đầu từ ngày 26/8 (xen kẽ cùng các buổi học trực tuyến)

2. Nội dung và hình thức tổ chức

- Tổ chức tuyên truyền: Lịch sử hình thành, phát triển của nhà trường; điều lệ trường THPT; nội quy quy định của lớp, trường; cơ cấu tổ chức hoạt động của nhà trường.

- Tuyên truyền, hướng dẫn các em cách phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

- Tuyên truyền luật Giao thông đường bộ, xây dựng văn hóa giao thông học đường.

- Giáo dục một số kĩ năng sống cơ bản đối với HS THPT như:

+ Kĩ năng kiểm soát cảm xúc.

+ Kĩ năng ứng phó với căng thẳng.

+ Kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ.

+ Kĩ năng giải quyết mâu thuẫn.

- Tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

Hoạt động 1:

          - Tổ chức tuyên truyền: Lịch sử hình thành, phát triển của nhà trường; điều lệ trường THPT; nội quy quy định của lớp, trường; cơ cấu tổ chức hoạt động của nhà trường.

- Thời gian: Từ 14h30 ngày 26/8/2021 qua Zalo các khối lớp, qua Web nhà trường.

- Đối tượng: học sinh khối 10 năm học 2021 – 2022

- Phân công nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thế An

Bí thư đoàn trường

Tuyên truyền: Lịch sử hình thành, phát triển của nhà trường; điều lệ trường THPT; nội quy quy định của lớp, trường; cơ cấu tổ chức hoạt động của nhà trường.

2

Nguyễn Thị Hà

PBT đoàn trường

Hỗ trợ, nhắc nhở, động viên các em HS tham gia

3

06 GVCN khối 10

Giáo viên

 

Hoạt động 2:

- Tuyên truyền phòng chống Covid – 19. Tuyên truyền thực hiện tốt việc giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 từ 00h00 ngày 18/8/2021 theo Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh Sơn La.

- Thời gian: Từ 14h30 ngày 27/8/2021 qua Zalo các khối lớp, qua Web nhà trường.

- Đối tượng: học sinh khối 10, 11, 12 năm học 2021-2022.

- Phân công nhiệm vụ:

TT

Họ và tên GV

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Hà

Phó Bí thư Đoàn trường

Tuyên truyền phòng chống Covid – 19. Tuyên truyền thực hiện tốt việc giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị Số 12/CT-UBND ngày 22/8/2021 của UBND huyện Phù Yên về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16 trên địa bàn huyện Phù Yên.

2

Nguyễn Thế An

Bí thư đoàn trường

Hỗ trợ, nhắc nhở, động viên các em HS tham gia

3

GV CN các lớp

Giáo viên

 

 

Hoạt động 3:

- Tuyên truyền luật ATGT. Tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường

- Thời gian: Từ 14h30 ngày 30/8/2021 qua Zalo các khối lớp, qua Web nhà trường.

- Đối tượng: học sinh khối 10, 11, 12 năm học 2021-2022.

- Phân công nhiệm vụ:

TT

Họ và tên GV

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thế An

Bí thư đoàn trường

Tuyên truyền luật ATGT. Giáo dục  phòng chống bạo lực học đường

2

Nguyễn Thị Hà

Phó Bí thư Đoàn trường

Hỗ trợ, nhắc nhở, động viên các em HS tham gia

3

GV CN các lớp

Giáo viên

 

Hoạt động 4: Giáo dục một số kĩ năng sống cơ bản đối với HS THPT như:

+ Kĩ năng kiểm soát cảm xúc.

+ Kĩ năng ứng phó với căng thẳng.

+ Kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ.

+ Kĩ năng giải quyết mâu thuẫn.

- Thời gian: Khi HS quay trở lại trường học tập trung.

- Đối tượng: học sinh khối 10, 11, 12 năm học 2021-2022.

- Phân công nhiệm vụ:

TT

Họ và tên GV

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Hà

Phó Bí thư Đoàn trường

Tuyên truyền, giáo dục một số kĩ năng sống cơ bản

2

Nguyễn Thế An

Bí thư đoàn trường

Hỗ trợ, nhắc nhở, động viên các em HS tham gia

3

GV CN các lớp

Giáo viên

Hoạt động 5: Vệ sinh trường lớp xanh, sạch, đẹp.

- Thời gian: Khi HS quay trở lại trường học tập trung

- Đối tượng: học sinh khối 10, 11, 12 năm học 2021 – 2022.

- Phân công nhiệm vụ: Đoàn Thanh niên, giáo viên chủ nhiệm.

- Nội dung thực hiện: tổ chức cho HS vệ sinh lớp học, sân trường, cầu thang, làm cỏ trồng hoa khu vực lớp được phân công…

         

          Lưu ý: - Các đồng chí trong BCH đoàn trường chủ động chuẩn bị nội dung,  cơ sở vật chất để tổ chức hiệu quả, thành công các hoạt động. Đối với các hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, yêu cầu xây dựng nội dung tuyên truyền, các câu hỏi tương tác, khuyến khích xây dựng bài giảng để đưa lên Youtobe, trang Web trường, Zalo các khối lớp.

          Trong quá trình triển khai yêu cầu HS ghi chép, trả lời tương tác ra vở riêng để kiểm tra khi trở lại trường học tập trung.

          - GVCN động viên, nhắc học sinh tham gia nhiệt tình, đầy đủ.

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt đầu năm cho học sinh toàn trường. Trân trọng đề nghị cán bộ, giáo viên được phân công thực hiện đúng tinh thần kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

- Chi bộ, BGH ;
- GVCN, GVBM;
- Niêm yết bảng thông báo, Websize nhà trường;
- Lưu: VPĐ.

T.M BCH ĐOÀN TRƯỜNG
Bí thư

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế An

 

Duyệt Chi bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan