A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH KHTN TUẦN 8 ( Từ ngày 21/10/2019 đến 26/10/2019)

 

 

TRƯỜNG THPT TÂN LANG

TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

KẾ HOẠCH KHTN TUẦN 8 ( Từ ngày 21/10/2019 đến 26/10/2019)

Thời gian

Nội dung công việc

GVCN

HAI

21/10

Sáng: - Dạy và học theo ppct và TKB.  ĐK dự giờ thăm lớp rút kinh nghiệm; Kiểm tra VĐ+15 phút theo quy định.

Chiều: - phụ đạo, ôn thi THPT quốc gia, dạy quốc phòng an ninh, nghề phổ thông, huấn luyện đội tuyển HKPĐ, ôn thi HSG môn: Lý, Sinh theo KH. 14h họp giáo viên môn Toán

- Bám sát lớp, chú ý tổ chức lao động vsmt, phân loại rác, trồng hoa, lao động theo lịch.

- TC cho HS xem video về kỹ năng sống trong giờ sinh hoạt.

- Ký chốt các loại sổ của lớp chủ nhiệm.

- Kiểm diện học sinh tuần 8 vào sáng thứ 7;

-Lớp  11C- ĐC Thao trực tuần.

- Tổ chức cho học sinh thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của đảng.

BA

22/10

Sáng: - Dạy và học theo ppct và TKB.  ĐK dự giờ thăm lớp rút kinh nghiệm; Kiểm tra VĐ+15 phút theo quy định.

Chiều: - phụ đạo, ôn thi THPT quốc gia, dạy quốc phòng an ninh, nghề phổ thông, huấn luyện đội tuyển HKPĐ, ôn thi HSG môn: Lý, Sinh theo KH.

23/10

Sáng:  - Dạy và học theo ppct và TKB.  ĐK dự giờ thăm lớp rút kinh nghiệm; Kiểm tra VĐ+15 phút theo quy định.

Chiều: - phụ đạo, ôn thi THPT quốc gia, dạy quốc phòng an ninh, nghề phổ thông, huấn luyện đội tuyển HKPĐ, ôn thi HSG môn: Lý, Sinh theo KH.

-  14h Duyệt nội dung chuẩn bị hội thảo chuyên môn cấp tỉnh.

NĂM

24/10

Sáng:  - Dạy và học theo ppct và TKB.  ĐK dự giờ thăm lớp rút kinh nghiệm; Kiểm tra VĐ+15 phút theo quy định.

Chiều: - phụ đạo, ôn thi THPT quốc gia, dạy quốc phòng an ninh, nghề phổ thông, huấn luyện đội tuyển HKPĐ, ôn thi HSG môn : Lý, Sinh theo KH.

SÁU

25/10

Sáng:  - Dạy và học theo ppct và TKB.  ĐK dự giờ thăm lớp rút kinh nghiệm; Kiểm tra VĐ+hoàn thành kiểm tra bài 15 phút theo quy định.

Chiều: - phụ đạo, ôn thi THPT quốc gia, dạy quốc phòng an ninh, nghề phổ thông, huấn luyện đội tuyển HKPĐ, ôn thi HSG môn : Lý, Sinh theo KH.  Sắp xếp lich SHCM

BẢY

26/10

Sáng:  - Dạy và học theo ppct và TKB.  ĐK dự giờ thăm lớp rút kinh nghiệm; Duyệt hồ sơ tuần 7; - Vào điểm kiểm tra thường xuyên;

Chiều: - phụ đạo, ôn thi THPT quốc gia, dạy quốc phòng an ninh, nghề phổ thông, huấn luyện đội tuyển HKPĐ, ôn thi HSG môn: Lý, Sinh theo KH.

Tân lang ngày 19 tháng 10 năm 2019

TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan