A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Số: 145 -CV/ĐTN V/v triển khai Cuộc thi Thiết kế Video clip về “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường "

TỈNH ĐOÀN SƠN LA

BCH ĐOÀN HUYỆN PHÙ YÊN

***

Số: 145 -CV/ĐTN

V/v triển khai Cuộc thi Thiết kế Video clip

về “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường "

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Phù Yên, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

 

Kính gửi: 

Đoàn các trường THPT trong huyện

 

Thực hiện Chương trình số 09-CTr/ĐTN ngày 22 tháng 9 năm 2019 của Ban Thường vụ huyện đoàn về Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học năm học 2019-2020; Công văn số 1586-CV/T ĐTN-TTNTH ngày 07.10.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về triển khai Cuộc thi thiết kế Video clip về“Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” tại các trường THPT năm học 2019 – 2020.

Ban Thường vụ huyện đoàn phát động Cuộc thi “Thiết kế video clip về xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường với các nội dung, cụ thể như sau:

1. Thời gian

- Thời gian nộp bài dự thi: Từ 15/10/2019 đến 30/10/2019

- Thời gian công bố kết quả và trao giải thưởng: Dự kiến 15/11/2019

2. Địa điểm: Dự kiến tại Nhà Thiếu nhi tỉnh.

3. Đối tượng tham gia: Thầy giáo, cô giáo, học sinh đang giảng dạy và học tập tại các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Nội dung, thể lệ, cơ cấu giải thưởng: Chi tiết tại mục 2, phần II của Kế hoạch gửi kèm.

Để Cuộc thi diễn ra thành công, Ban Thường vụ huyện đoàn đề nghị Đoàn các trường THPT trong huyện tăng cường công tác tuyên truyền về Cuộc thi (Ban Tổ chức có thiết kế trailer tuyên truyền đăng tải trên fanpage Tỉnh đoàn, facebook huyện đoàn); đôn đốc triển khai Cuộc thi tại các Đoàn trường THPT trực thuộc đảm bảo mỗi trường THPT có ít nhất 01 tác phẩm dự thi.

          Ban Thường vụ huyện đoàn đề nghị Đoàn các trường THPT trong huyện nghiêm túc triển khai thực hiện. Thông tin khi cần liên hệ: đồng chí Hà Thanh Huyền; SĐT: 0976.796.959./.

Nơi nhận:
- Như kg;

- Lưu HĐ

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

 BÍ THƯ

 

 

 

 

Ninh Thị Tâm Bình

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan