A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“V/v triển khai Cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước” trên địa bàn huyện Phù Yên giai đoạn 2018 - 2020”

TỈNH ĐOÀN SƠN LA

BCH ĐOÀN HUYỆN PHÙ YÊN

***

Số: 181-CV/ĐTN

“V/v triển khai Cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước” trên địa bàn huyện Phù Yên

giai đoạn 2018 - 2020”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

    Phù Yên, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi:  Đoàn cơ sở các xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 2116-CV/TĐTN-VP ngày 26/11/2019 của Ban Chấp hành tỉnh đoàn Sơn La về việc triển khai Cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước” trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020; Kế hoạch số 222-KH/UBND ngày 25/10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai Cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước” trên địa bàn huyện Phù Yên giai đoạn 2018 - 2020

Nhằm tăng cường công tác phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, những hành động, nghĩa cử tốt đẹp, có sức lan tỏa trong các cấp bộ Đoàn, hướng đến chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, năm 2019; Ban Thường vụ huyện đoàn đề nghị các đơn vị triển khai nội dung cụ thể như sau:

          1. Đề nghị các Đoàn cơ sở và Đoàn trực thuộc tuyên truyền, triển khai, phát động sâu rộng đến các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức, viên chức trong toàn huyện tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước” trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 – 2020.

          2. Đối tượng, nội dung, hình thức, số lượng bài dự thi: Thực hiện theo Kế hoạch số 208/KH – UBND ngày 07.10.2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước” trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020 (Ban Thường vụ Huyện đoàn gửi kèm Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi của Ủy ban nhân dân tỉnh).

          3. Thời gian, địa điểm nhận bài dự thi

          Yêu cầu mỗi cơ sở, đơn vị gửi ít nhất 02 bài dự thi về Ban Thường vụ huyện đoàn trước ngày 13/4/2020.

Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ Email: hdphuyensla@gmail.com, sđt: 02123.863.463

          Để phong trào thi đua yêu nước rộng khắp, Ban Thường vụ huyện đoàn đề nghị Đoàn cơ sở các xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện Cuộc thi đảm bảo tiến độ và chất lượng./.

Nơi nhận:

- TT tỉnh Đoàn;

- Ban Tuyên giáo tỉnh đoàn;

- Các đoàn cơ sở, đoàn trực thuộc;

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Ninh Thị Tâm Bình

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan